Sunday, March 25, 2012

3.22-нд ийм ажил хийгээд зогсож байж дээ.

Масса багийнхаа ивээн тэтгэгч Шеллийн идэвхижүүлэлтийн ажил бензин хийж фенүүдтэйгээ уулзсан байна. Муу дээр муухай, муухай дээр улцан гэдэг шиг шеллийнхэн ч гэж шеллийнхэн амь нас нь дээсэн дөрөөн дээр байгаа хүнээр ийм ажил хийлгээд л.. 

No comments:

Post a Comment