Friday, March 23, 2012

Байрлал тогтоох дээр хэн хурдан байх вэ?

МакЛарен тэр дундаа Хамилтон их сайн байх болов уу. Тэдний өрсөлдөгч нь passive F Duct ашиглаад байгаа Мерседес. Гэхдээ энэ нь Мерседес уралдаанд сайн байна гэсэн үг биш бололтой машины найдвартай ажиллагаа нь уралдаанд тийм ч сайн биш байгааг өмнө нь бид харсан.

Малайз-н тохиргоо дарах хүч их шаарддаг тул дугуйнд халгаатай ихэнх багууд 3 зогсох байх.

Редбуллийн хувьд сайжирсан зүйл нэг их харагдаагүй боловч уралдаанд илүү найдвар тавьж байж болох юм. Кими хурдны хайрцаг сольсноос болж 5 байр ухрах болсон байна.

Торра Роса шидийг үзүүлж магадгүй хурдан байгаад байна.


No comments:

Post a Comment